Program konferencji Twórca - dzieło - badacz

4 - 5 listopada 2011 r.

 

pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

Piątek,

4 XI 2011 r.

Sala Senacka, Collegium Novum

9.30-10.00

Otwarcie konferencji (prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, prof. Jerzy Axer, prof. Andrzej Mania)

10.00-12.00

Nowe media, nowa rzeczywistość

 1. Piotr Sterczewski (UJ), Dlaczego nie przespałem się z Vesną Hood. Kilka uwag o warsztacie pracy badacza gier komputerowych
 2. Jaromir Bogacz (UJ), Computional social science
 3. Krzysztof Baj (UMCS), Dukaj a sztuka / Dukaj a nauka
 4. Marta Matylda Kania (UWr), Ludologia z wyobraźnią. O romantycznej estetyce brytyjskiej inaczej
 5. Anna Sołowiej (UJ), Zjawisko fanfiction jako przejaw działalności fandomu manga i anime

12.00-12.20

Przerwa na kawę

 

Sala Senacka, Collegium Novum

Sala 30, Collegium Novum

12.20-14.00

Badacz/krytyk  I

 1. Emilia Januszek (UJ), Badacz jako twórca. Janusza Sławińskiego koncepcja praktykowania teorii literatury
 2. Łukasz Józefowicz (UW), Harold Bloom / George Steiner – próba przekładu
 3. Mariola Popiołek (SWPS), Jaka Polonia? Interdyscyplinarna odpowiedź Marii Janion
 4. Mirosława Jaskuła (UAM), Pisarz – książka – czytelnik. Rynek książki i upadający mit

Twórca w psychologii

 1. Marta Siepsiak (AM Wr), Pacjent jako twórca w procesie muzykoterapii
 2. Sandra Wawrzyniak-Kowalska (UŁ), Kreatywność – cecha wielkich umysłów czy każdego człowieka?
 3. Aneta Guzik (UJ), Psychologia bada twórczość, czyli co? Pytania

14.00-15.10

Przerwa obiadowa

15.10-16.50

Badacz/krytyk II

 1. Maciej Stroiński (UJ), Pisarz o imieniu Będę
 2. Przemysław Woźnica (UW), Objaśnienie Dostojewskiego
 3. Barbara Elmanowska (UWr), Badacz jako współtwórca historii tekstu. O badaniu dzienników z obozów koncentracyjnych

Filozofia i twórczość

 1. Paulina Wiejak (KUL), Tadeusz Kotarbiński a jego definicja sprawstwa
 2. Marek Kaplita (UJ), Paula Ricoeura koncepcja potrójnej mimesis
 3. Alicja Soćko-Mucha (UJ/UPJP2), Pisanie jako forma myślenia
 4. Monika Proszak (UJ), (S)tworzenie siebie— zadanie, które stoi przed każdym człowiekiem

16.50-17.10

Przerwa na kawę

17.10-19.00

Teksty i interpretacje

 1. Jan Zdunik (UW), Literacki reportaż, reporterska literatura? Problemy interpretacyjne prozy Tadeusza Borowskiego – zagadnienie „prawdy", autora i gatunku
 2. Magdalena Krzak (UMCS), (Nie)porządek doświadczeń i (nie)porządek opowieści – proza Andrzeja Stasiuka
 3. Daniel Kontowski (UW/UJ), Pod światło. Przejrzeć Jonathana Littela

Historia czyli badanie

 1. Patryk Szatan (UJ), Inter litteratos et illitteratos? Ewolucja metodologii badań nad średniowiecznym miraculami w kontekście poznawania społecznej wyobraźni
 2. Agata Dworzak (UJ), Genialny twórca czy zmyślny przedsiębiorca? Studium z problematyki twórczości wielkich warsztatów artystycznych na Rusi Koronnej w XVIII wieku
 3. Magdalena Tomczyk (UJ), Interpretacja dokumentów pionu wyznaniowego aparatu bezpieczeństwa PRL. Dylematy historyka
 4. Katarzyna Szkaradnik (UŚ), „Bycie ustroniakiem to bycie ustroniakiem"? Antropologia interpretatywna a badanie własnej społeczności lokalnej

Sobota,

5 XI 2011 r.

Sala Senacka, Collegium Novum

Sala 30, Collegium Novum

9.00-11.00

Odbiorca, recepcja, oddziaływanie

 1. Alicja Mucha (UŁ), Dzieło literackie w świetle teorii manipulacji na przykładzie Ryszarda III W. Szekspira
 2. Beniamin Bukowski (UJ), Dzieło jako relacja. W (prawie) 50. rocznicę wydania Dzieła otwartego U. Eco
 3. Aleksandra Janus, Dorota Kawęcka (UJ), Od hegemonicznego dyskursu dziedzictwa ku demokratyzacji udziału w kulturze – przemiany relacji muzeum-zwiedzający i ewolucja nowych form uczestnictwa w kształtowaniu, przekazywaniu i upowszechnianiu dziedzictwa
 4. Karolina Rogóz-Namiotko, Polski plakat współczesny jako sztuka bezpośredniego oddziaływania
 5. Monika Kędziora (UAM), Odbiorca jako archeolog

Propozycje metodologiczne

 1. Maciej Jakubowiak (UJ), Prawo autora, autor jako prawo
 2. Maciej H. Zdanowicz (ISP PAN), Analiza dzieła sztuki w jego wymiarze synestetycznym. Problemy metodologiczne badań nad zjawiskiem muzyki wizualnej
 3. Katarzyna Popiel (UŚ), Badacz jako twórca. Badanie społeczne jako ingerencja w rzeczywistość. Granice eksperymentu społecznego na przykładzie Czeskiego snu
 4. Agnieszka Król (UJ), Teatr Forum jako Action Research i etnografia performatywna
 5. Hanna Szczerbak (UJ/AJD), Działalność krakowskich architektów i budowniczych w XIX w., w okresie upadku i odradzania się miasta, w świetle badań archiwalnych i ikonograficznych

11.00-11.30

Przerwa na kawę

11.30-13.30

Wokół (auto)biografii I

 1. Dominik Antonik (UJ), Twórczość literacka a media masowego przekazu
 2. Paulina Klessa (UJ), Uśmiech Kota z Cheshire. O tożsamości Lewisa Carrolla
 3. Justyna Rybka (UG), Autobiografia i autofikcja jako forma samopoznania i terapii
 4. Marcin Koculak (UJ), „Tylko zboczeniec pisze takie książki!", czyli co można powiedzieć o autorze na podstawie dzieła

Twórca, badacz, zaangażowanie

 1. Przemysław Tacik (UJ), Pismo filozoficzne jako przygoda przeżyta, czyli o jednokierunkowości tworzenia
 2. Julian Jeliński (UWr), Czy filozof polityczny powinien wcielać w życie ideały, które głosi? Przypadek Cornela Westa
 3. Adrianna Smurzyńska (UJ), Filozof – racjonalista czy szaleniec?

13.30-15.00

Przerwa obiadowa

15.00-16.50

Wokół (auto)biografii II

 1. Agnieszka Mital (UMCS), Lustra kobiecości. O korespondencji Elizy Krasińskiej
 2. Anna Smywińska (UJ), Biografie a/i twórczość krakowskich filozofek i działaczek społecznych
 3. Anna Jarmuszkiewicz (UJ), Formy autobiograficzne. Jak czytać Rok myśliwego Czesława Miłosza?
 4. Aleksandra Kotas (UJ), „Ja jednak wtedy myślałem o…" (Cz. Miłosz, Campo di Fiori) – czyli o kłopotach z autointerpretacją

Wokół przekładu

 1. Katarzyna Szymańska (UW, Cambridge), Portret Larkina zwielokrotniony – wyzwania dla badacza przekładu
 2. Andrzej Probulski (UJ), Adumbratio auctoris. Reprezentacja niepełna w uwagach translatologicznych Pierre Daniela Hueta (1630-1721)
 3. Mikołaj Denderski (UJ), Postscriptum do prozy postmodernistycznej: David Foster Wallace w przekładzie na polski
 4. Katarzyna Litwin (KA im. Frycza), Rodzaje kar w prawie karnym Ukrainy – badania prawnoporównawcze

 

ok. 18 - Zakończenie konferencji